Truy cập nội dung luôn

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY - “SÁNG Y ĐỨC, GIỎI Y THUẬT, TẬN TỤY, KỶ CƯƠNG, TÌNH THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM”

Chi tiết tin

Cam Kết giữa lãnh đạo các khoa phòng với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thái Thụy
08/09/2019
Cam Kết giữa lãnh đạo các khoa phòng với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thái Thụy

​Ngày 08/09/2019, Bệnh viện đa khoa Thái Thụy đã tổ chức ký cam kết các lãnh đạo khoa phòng với Ban Giám đốc bệnh viện

Ngày 08/09/2019, Bệnh viện đa khoa Thái Thụy đã tổ chức ký cam kết các lãnh đạo khoa phòng với Ban Giám đốc bệnh viện, cam kết có nội dung cụ thể như sau:

       1. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của các khoa, phòng, viện, Trung tâm, bộ phận thuộc Bệnh viện; trong đó phải có các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu và mốc thời gian thực hiện đối với các hoạt động sau đây:

- Tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống; sử dụng các vật dụng sinh hoạt, các dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa.

- Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của Bệnh viện; tiến tới thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

- Phấn đấu tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và ni lông khó phân hủy trong Bệnh viện.

         2. Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động  của Bệnh viện.

       3. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định.

       4. Tổ chức quán triệt, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận động cán bộ, nhân viên y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế và cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện.

       5. Tổ chức ký cam kết giữa  Lãnh đạo các khoa, phòng, đơn vị cung cấp dịch vụ với Ban Giám đốc Bệnh viện tại cơ sở y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa.

       6. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế để bảo đảm an toàn cho người bệnh, cộng đồng và môi trường.

       7. Bố trí kinh phí trong nguồn kinh phí được giao hàng năm của Bệnh viện và nguồn thu hợp pháp khác để thực hiện Chỉ thị.

       8. Chủ động phát hiện, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện.

       9. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; Thường xuyên kiểm tra đánh giá toàn diện Đổi mới phong cách, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, kết hợp đánh giá bệnh viện  xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường; định kỳ hằng năm tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc Bệnh viện.

          Bệnh viện đa khoa Thái Thụy quyết tâm chung tay cùng tất cả các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế trên cả nước, tích cực chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, góp phần giải quyết vấn đề chất thải nhựa mà chính phủ đã đề ra, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Website liên kết Website liên kết

​​

Cổng thông tin điện tử Thái Bình

Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử Thái Bình

Phần mềm khám chữa bệnh VNPT-HIS

ẢNH HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

VIDEO VIDEO

Tất cả videos
Thái Bình - Sức sống TP trẻ(09-01)
Giới thiệu thái bình(09-01)

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 12483